VEF Logo

Sixty-Nine Projects win VIFOTEC-VEF Awards


On January 5, 2006, the organizers of the "VIFOTEC-VEF Awards for Technological Creations" announced the results. 69 out of 224 entries received awards.
 
See below for more information in Vietnamese:
 
Ng? y 5/1/2006, Ban tổ chức Giải thưởng s?¡ng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotec - VEF d? nh cho sinh vi?ªn năm 2005 (Vifotec - VEF 2005) đ?£ c?´ng bố kết quả cuộc thi năm 2005. Trong tổng số 224 c?´ng tr?¬nh tham gia Vifotec - VEF 2005, Ban tổ chức đ?£ lựa chọn được 69 c?´ng tr?¬nh để trao giải.

Trong số 69 c?´ng tr?¬nh đoạt giải năm 2005, c?³ 7 giải nhất (trong đ?³ c?´ng tr?¬nh đoạt giải nhất của th?­ sinh Nguyễn Thuỳ Chi đến từ Trường Đại học Giao th?´ng Vận tải được đề cử đi thi giải WIPO của tổ chức Sở hữu Tr?­ tuệ Thế giới năm 2005). Ngo? i ra Ban tổ chức cũng trao 22 giải nh?¬ v?  40 giải ba cho c?¡c c?´ng tr?¬nh xuất sắc.

Theo đ?¡nh gi?¡, cuộc thi s?¡ng tạo kỹ thuật d? nh cho sinh vi?ªn năm nay được sự hưởng ứng rất nhiệt t?¬nh từ c?¡c trường đại học. Nếu kh?´ng hạn chế số lượng (mỗi trường cứ 2.000 sinh vi?ªn mới được cử 1 c?´ng tr?¬nh) số chương tr?¬nh tham gia c?³ thể tới h? ng ngh?¬n. Chất lượng của c?¡c c?´ng tr?¬nh đoạt giải c?³ chất lượng rất cao so với kiến thức của sinh vi?ªn.

Theo kế hoạch, Lễ trao giải của Vifotec - VEF 2005 sẽ được tổ chức ng? y 7/1/2006 tại Đại học Huế.

L?ª Quang

Theo VnMediaCopyright (c) 2018 VIETNAM EDUCATION FOUNDATION