VEF Logo

Articles about New VEF Executive Director Sandy Dang on Dantri News


Người phụ nữ gốc Việt được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành VEF (Vietnamese American was appointed to serve as VEF Executive Director). Click here for the PDF version.

Tân giám đốc điều hành VEF: “SV Việt nên đầu tư vào lĩnh vực STEM” (New VEF Executive Director: “Vietnamese students should consider STEM as their field of study”). Click here for the PDF version.Copyright (c) 2018 VIETNAM EDUCATION FOUNDATION