VEF Logo

Articles and News about VEF resulting from the discussion with the media at Da Phuoc Integrated Waste Management Facility-Vietnam Waste Solutions on August 11, 2011


 1. VEF đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam [VEF helps to train high quality human resources for Vietnam].
  Source: Báo Đầu Tư [Investment.vn online]

 2. VEF tuyển ứng viên đào tạo nhân lực cấp cao [VEF to select candidates for high quality human resources training].
  Source: Hội Khoa Học Kĩ Thuật và Kinh Tế Biển Thành Phố Hồ Chí Minh [Ho Chi Minh City Marine Science-Technology and Economy Association (HOMASTE)]

 3. Quỹ Giáo dục Việt Nam tuyển 45 trí thức trẻ sang học tập tại Hoa Kỳ [The Vietnam Education Foundation to select 45 young Vietnamese intellectuals to study in the United States].
  Source: Đài Tiếng Nói Việt Nam [Voice of Vietnam]

 4. Quỹ giáo dục Việt Nam đưa 385 nghiên cứu sinh học tại Mỹ [The Vietnam Education Foundation (VEF) sent 385 Fellows to study in the United States].
  Source: Báo Nhân Dân Điện tử [The People Online]

 5. VEF seeks candidates for fellowship programs in U.S.
  Source: The Saigon Times

 6. Tuyển được 45 ứng viên chương trình học bổng [45 applicants selected for the VEF Fellowship Program].
  Source: Thanh Niên Online [Thanh Nien Online]

 7. Kinh nghiệm lấy học bổng VEF [Experiences on how to win the VEF Fellowship].
  Source: Thanh Niên Online [Thanh Nien Online]

 8. 45 ứng viên sẽ được nhận học bổng VEF niên khóa 2012 [45 candidates will receive VEF Fellowship, Cohort 2012].
  Source: Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [The Voice of Ho Chi Minh City People]

 9. Đưa 385 nghiên cứu sinh sang du học Mỹ [The Vietnam Education Foundation sent 385 Fellows to study in the United States].
  Source: Tiền Phong Online [Tien Phong Online]Copyright (c) 2018 VIETNAM EDUCATION FOUNDATION