Vietnamese
 Bringing the United States and Vietnam Closer Together through Educational Exchange

Sixty-Nine Projects win VIFOTEC-VEF Awards (Based on our enabling legislation and the impending closure of VEF in 2018, VEF is no longer offering any Fellowships or Grants)

print version Print version

 

On January 5, 2006, the organizers of the "VIFOTEC-VEF Awards for Technological Creations" announced the results. 69 out of 224 entries received awards.
 
See below for more information in Vietnamese:
 
Ng? y 5/1/2006, Ban tổ chức Giải thưởng s?¡ng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotec - VEF d? nh cho sinh vi?ªn năm 2005 (Vifotec - VEF 2005) đ?£ c?´ng bố kết quả cuộc thi năm 2005. Trong tổng số 224 c?´ng tr?¬nh tham gia Vifotec - VEF 2005, Ban tổ chức đ?£ lựa chọn được 69 c?´ng tr?¬nh để trao giải.

Trong số 69 c?´ng tr?¬nh đoạt giải năm 2005, c?³ 7 giải nhất (trong đ?³ c?´ng tr?¬nh đoạt giải nhất của th?­ sinh Nguyễn Thuỳ Chi đến từ Trường Đại học Giao th?´ng Vận tải được đề cử đi thi giải WIPO của tổ chức Sở hữu Tr?­ tuệ Thế giới năm 2005). Ngo? i ra Ban tổ chức cũng trao 22 giải nh?¬ v?  40 giải ba cho c?¡c c?´ng tr?¬nh xuất sắc.

Theo đ?¡nh gi?¡, cuộc thi s?¡ng tạo kỹ thuật d? nh cho sinh vi?ªn năm nay được sự hưởng ứng rất nhiệt t?¬nh từ c?¡c trường đại học. Nếu kh?´ng hạn chế số lượng (mỗi trường cứ 2.000 sinh vi?ªn mới được cử 1 c?´ng tr?¬nh) số chương tr?¬nh tham gia c?³ thể tới h? ng ngh?¬n. Chất lượng của c?¡c c?´ng tr?¬nh đoạt giải c?³ chất lượng rất cao so với kiến thức của sinh vi?ªn.

Theo kế hoạch, Lễ trao giải của Vifotec - VEF 2005 sẽ được tổ chức ng? y 7/1/2006 tại Đại học Huế.

L?ª Quang

Theo VnMedia