Vietnamese
 Bringing the United States and Vietnam Closer Together through Educational Exchange

Articles and News about VEF resulting from the discussion with the media at Da Phuoc Integrated Waste Management Facility-Vietnam Waste Solutions on June 13, 2012

print version Print version

 

 1. Nghiên cứu sinh nhận học bổng VEF [49 Fellows to receive VEF Fellowships]
  Source: Người Lao Động Online [Nguoi Lao Dong Online]

 2. Thêm 55 nghiên cứu sinh, học giả đến Mỹ học tập [55 more VEF Fellows and Visiting Scholars to study in the United States]. 
  Source: Pháp Luật TP HCM [Phap Luat Ho Chi Minh City]

 3. Hoạt động định hướng của VEF tại Việt Nam [VEF's Pre-Departure Orientation Program in Vietnam]. 
  Source: Quân đội Nhân Dân Việt Nam [People's Army Newspaper Online]

 4. 49 nghiên cứu sinh và 6 học giả nhận học bổng VEF niên khóa 2012 [49 Fellows and 6 Scholars receive VEF Fellowships and Grants for Cohort 2012]. 
  Source: Tài Nguyên và Môi Trường [Resources and Environment]

 5. Đoàn nghiên cứu sinh VEF đến khu xử lý rác Đa Phước [VEF Fellows and Visiting Scholars visit Da Phuoc Integrated Waste Management Facility]. 
  Source: Thanh Niên Online [Thanh Nien Online]

 6. 55 học giả, nghiên cứu sinh sang Mỹ học tập [55 Fellows and Visiting Scholars to pursue their programs in the United States]. 
  Source: Tiền Phong Online [Tien Phong Online]

 7. Thêm 55 nghiên cứu sinh, học giả đến Mỹ học tập [55 more VEF Fellows and Visiting Scholars to study in the United States]
  Source: Vietnam Plus

 8. Các thành viên VEF tham quan khu xử lý VWS [The Vietnam Education Foundation (VEF) Management and VEF Fellows and Scholars visit Da Phuoc Integrated Waste Management Facility]
  Source: Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM [Voice Of HCM City People]

 9. Chương trình Học bổng và Chương trình Học giả - 2 chương trình trọng tâm của VEF [The VEF Fellowship Program and the VEF Visiting Scholar Program- two of the outstanding educational programs offered by VEF ]
  Source: Sài Gòn Giải Phóng Online [Sai Gon Giai Phong Online]

 10. 49 nghiên cứu sinh sang học tập tại Hoa Kỳ [49 Fellows to begin their graduate programs in the United States]
  Source: Pháp Luật TP HCM [Phap Luat Ho Chi Minh City]

 11. More Vietnamese to study in the US under VEF
  Source: People's Army Newspaper Online

 12. VEF provides 55 scholarships for post-graduates in US. 
  Source: People's Army Newspaper Online

 13. More Vietnamese to study in the US under VEF Programmes
  Source: Vietnam Plus

 14. 55 étudiants supplémentaires aux Etats-Unis
  Source: Vietnam Plus